#5 Wszyscy jesteśmy produktami systemu oświaty, który nie szanuje prawa, tylko władzę

#5 Wszyscy jesteśmy produktami systemu oświaty, który nie szanuje prawa, tylko władzę